Nuacht is déanaí

Mí na Nollag

Boscaí do Simon:

Ar an Déardaoin, 14ú Nollaig baileofar na boscaí Nollag ar mhaithe leis an gcarthanacht ‘Simon’ a dhéanann obair iontach ar son dhaoine gan dídeán.  Níl le déanamh ach bosca bróige nó mála bronntanais a líonadh le hata, scaif, lámhainní, péire stocaí, earraí maisíochta, leabhar do dhuine fásta, fear nó bean, agus clúdaigh le páipeár Nollag é.  Go raibh maith agaibh.

 

 A Welcome Place:

Tá Cairde na Scoile ag bailiú boscaí milseán agus buidéil uisce don charthanacht “A Welcome Place”.  Is féidir iad a fhágáil sa halla aon lá go dtí an Déardaoin seo 14ú Nollaig.

 

 

 Ceolchoirm na Nollag:

Beidh ceolchoirm na Nollag ar siúl ar an Aoine seo an 15ú Nollaig i mBaile Buadáin Naomh Éanna.  Beidh seó Naíonán Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a hAon agus Rang a 2 ar siúl ag 10.00 a.m. agus ceoldráma Rang a 3, a 4, a 5 agus a 6 ar siúl ag 12.00.

 

In ionad teacht go dtí an scoil ar an lá, rachaidh Naíonán Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a 1 agus Rang a 2 díreach go halla Bhaile Buadáin ag 8.50 a.m.  Tiocfaidh daltaí Rang a 3, a 4, a 5 agus a 6 ar scoil mar is gnáth.

 

Nuair a bheidh seó naíonáin go Rang a 2 thart, tiocfaidh siad ar ais ar scoil.  Rachaidh Rang a 1 agus a 2 abhaile ar 1.30 p.m. ar an lá chun deis a thabhairt do na múinteoirí an halla a ghlanadh agus an fearas go léir a thabhairt ar ais go dtí an scoil.

 

Nuair a bheidh seó rang a 3 go Rang a 6 thart, rachaidh na páistí abhaile lena dtuismitheoirí. 

 

 Seirbhís Carúil:

Beidh daltaí ranganna a 4, 5 agus 6 ag canadh i seirbhís carúil an pharóiste i Séipéal Cholmcille Naofa anocht.  Tosóidh sé ag 7.00 p.m. agus beidh sé thart timpeall 8.15 p.m.  Tá na páistí, faoi stiúir Chiara Uí Theimhneáin, ag ullmhú don ócáid le tamall agus tá sé tábhachtach go mbeidh gach duine i láthair.  Iarrtar ar na daltaí a bheith sa séipéal ar 6.45 p.m. ar a dhéanaí.

 

Naíonáin Bheaga 2018

Má tá páiste agat ag tosú sna Naíonáin Bheaga in 2018, bí cinnte go bhfuil na sonraí cuí ar ais san oifig.le do thoil.

 

 

 

 

Scoil Nua:

Bhí cruinniú ag Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta agus an Príomhoide le hionadaithe ó Ránnóg Tógála na Roinne Oideachais ar 29ú Samhain 2017.  Tá áthas orainn a chur in iúl daoibh go bhfuil an réamh-obair tosaithe anois ag an Roinn do thógáil an fhoirgnimh nua.

Tá suirbhé déanta ar an suíomh ag foireann teicniúil ón Roinn agus beidh tuairisc ullamh acu i mí Eanáir 2018.  Ina dhiaidh sin, tosóidh an próiseas deartha, próiseas a thógann tamall agus ár ndóigh, caithfear cead pleanála a lorg sula dtosaíonn aon tógáil.  Is dea scéal dúinn é gur scoil le 16 seomraí ranga a bheidh á thógáil dúinn agus tógfaidh sé idir trí agus trí bliana go leith sula mbeidh an scoil nua deartha,  tógtha agus réidh dúinn.

Is iontach an scéal é seo agus ba mhaith leis an mBord buíochas mór a ghabháil libhse a thuismitheoirí as ucht an tacaíocht agus an chabhair go léir a thug – agus a thugann – sibh dúinn agus sinn ag iarraidh an scoil nua a fháil ar son ár bpáistí.  Tá dul chun cinn iontach déanta againn agus coimeádfaimid sibh ar an eolas de réir mar a bheidh eolas breise ar fáil don Bhord agus an próiseas ag bogadh ar aghaidh.

 

Ceolchoirm na Nollag:

Beidh ceolchoirm na Nollag ar siúl ar an Aoine an 15ú Nollaig i mBaile Buadáin Naomh Éanna.  Beidh seó Naíonán Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a hAon agus Rang a 2 ar siúl ag 10.00 a.m. agus ceoldráma Rang a 3, a 4, a 5 agus a 6 ar siúl ag 12.00.

In ionad teacht go dtí an scoil ar an lá, rachaidh Naíonán Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a 1 agus Rang a 2 díreach go halla Bhaile Buadáin ag 8.50 a.m.  Tiocfaidh daltaí Rang a 3, a 4, a 5 agus a 6 ar scoil mar is gnáth.

Nuair a bheidh seó naíonáin go Rang a 2 thart, tiocfaidh siad ar ais ar scoil.  Rachaidh Rang a 1 agus a 2 abhaile ar 1.30 p.m. ar an lá chun deis a thabhairt do na múinteoirí an halla a ghlanadh agus an fearas go léir a thabhairt ar ais go dtí an scoil.

Nuair a bheidh seó rang a 3 go Rang a 6 thart, rachaidh na páistí abhaile lena dtuismitheoirí.

Táimid an-bhuíoch do Scoil Santain a thugann an stáitse ar iasacht dúinn agus do Bhaile Buadáin Naomh Éanna a chuireann an halla ar fáil dúinn.

 

Seirbhís Carúil:

Beidh daltaí ranganna a 4, 5 agus 6 ag canadh i seirbhís carúil an pharóiste i Séipéal Cholmcille Naofa Dé Máirt, 12ú Nollaig.  Tosóidh sé ag 7.00 p.m. agus beidh sé thart timpeall 8.15 p.m.  Tá na páistí, faoi stiúir Chiara Uí Theimhneáin, ag ullmhú don ócáid faoi láthair agus tá sé tábhachtach go mbeidh gach duine i láthair.  Iarrtar ar na daltaí a bheith sa séipéal ar 6.45 p.m. ar a dhéanaí.

 

Binse an Chairdis

Ar an Aoine seo caite chuireamar Binse an Chairdis ina áit i gclós na scoile.  Bainfidh na páistí úsáid as an mbinse seo agus iad ag súgradh sa chlós.  Tá an binse againn mar chuimhneachán ar Chian.  Ar dheis Dé go raibh a anam.  Táimid an-bhuíoch don Men’s Shed i mBaile Choimín a bhronn an binse orainn.

 

Buíochas

Buíochas mór leis na teaghlaigh ar fad atá tar éis síntiús deonach a íoc leis an scoil.  Tá sé íochta ag 30% clann faoin am seo.

Mar is eol dúinn ar fad tá easpa airgid i gCóras Oideachais na tíre seo, fiú amháin agus aitheantas tugtha do cé chomh tábhachtach is atá na blianta seo dár bpáistí. Trí thacaíocht a thabairt  do Ghaelscoil Chnoc Liamhna le bhur síntiús deonach, is baill sibh de phobal de thuismitheoirí díograiseacha atá ag cinntiú an oideachais is fearr do bhur bpaistí. Úsaideann Gaelscoil Chnoc Liamhna an t-airgead seo chun íoc as teas, solas, uisce, trealamh spóirt, trealamh don seomra ranga, glanadh, costaisí an rúnaí, seirbhísí an tSéiplínigh, caomhnú na scoile, iompar. Tá gearradh siar déanta le cúpla bliain anuas agus ní chlúdaíonn ár ndeontais ár riachtanais airgeadais riamh. Tá géar ghá le bhur dtacaíocht i mbliana agus táimid fíor bhuíoch as.

 

Saoire na Nollag

Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine an 22ú Nollaig ag 12.00.  Ar an lá beidh cead ag na páistí a bheith gléasta i cibé éadaí is mian leo.  Tá cead ag na páistí sólaistí a thabhairt leo ar scoil le haghaidh cóisire.  Beidh na páistí ag canadh carúil sa chlós ag 11.45 a.m. ar an lá agus beidh fáilte roimh gach duine teacht ag éisteacht leo.  Beidh an scoil ag athoscailt ar an Luan an 8ú Eanáir 2018.

 

 

Mí na Samhna

Brendan Martin agus Sam Maguire ar ais sa scoil ar chuairt

“Cuairt ghearr is imeacht buíoch, an chuairt is fearr a rinne tú riamh”.

Maraon leis an seanfhocal ní raibh mórán ama in aon chor ag na cuairteoirí inniu, na laochra peile ó foireann peile na mban agus foireann peile na bhfear. Ach bhíomar thar a bheith buíoch dóibh as ucht teacht chun linn agus chun na coirn álainne a thaispeáint dúinn. Bhí a gcorn féin le taispeáint ag cailíní na scoile chomh maith!

Seo chugaibh roinnt grianghraif ón ócáid.

 

 

Mí na Samhna

Taispeántais Ealaíne agus Mata sa halla.

 

Deireadh Fómhair 2017

Fiseán Youtube ós comhair na Dála

Nasc go dtí “The Journal”

 

Nasc go dtí an scéal anseo: Nuacht TG4

Nasc go dtí an Seinneoir TG4 anseo: Seinnteoir TG4

 

 

Bronnadh an Bhrait Ghlais sa Helix, DCU. 

 

Nuachtlitir Mí an Mheithimh

Taispeántas Rince

Ar chúiseanna pearsanta ní raibh na múinteoirí rince ábalta a bheith ag múineadh linn le cúpla seachtain anuas.  De bharr seo, is oth linn a rá go mbeidh orainn an taispeántas rince a chur ar ceal ar an 15ú Meitheamh.

 

 

Seachtain Ghníomhach

Bhí ár seachtain ghníomhach ar siúl an tseachtain seo caite agus bhain na páistí sult as na gníomhaíochtaí éagsúla a d’eagraigh Múinteoirí Maria, Sorcha agus Rachel dóibh.  D’fhoghlaim siad faoi shábháilteacht uisce agus bhí siad gníomhach go minic i rith an lae scoile.  Tá ag éirí go han-mhaith le Míle Méadar na Maidine agus le Céadaoin na gCos.

 

 

Camógaíocht agus Iománaíocht

Táimid an-bhródúil as na cailíní agus na buachaillí a ghlac páirt i gcomórtas Chumainn na mBunscol i mbliana.  Ar an drochuair, ní raibh an t-ádh leo dul go Páirc an Chrócaigh ach tá iarracht mhór déanta acu agus déanaimid comhghairdeachas leo.  Buíochas mór le Múinteoirí Lorna, Sorcha agus Colm.

 

Lúthchleasaíocht

Comhghairdeachas leis na daltaí a ghlac páirt sa lúthchleasaíocht i Seantraibh.  Chaith foireann lúthchleasaíochta na scoile dhá lá i Seantraibh i mí Bealtaine.  Bhí scoileanna ó gach cearn den chondae i láthair agus iomaíocht dhian ann dá bharr.  Bhíomar an-bhródúil as iarrachtaí na bpáistí i ngach rás agus comórtas inar ghlac siad páirt agus as na boinn a thóg siad ar ais go dtí an scoil.  Buíochas le Múinteoirí Lorna, Clara, Colm agus Niamh.

 

 

An Brat Glas

De bharr an sár-obair a rinne daltaí na scoile faoi chúram an Mhúinteora Aoife le cúpla bliain anuas ó thaobh athchúrsála agus sábháil fuinnimh de, bronnadh an dara brat glas ar an scoil ar an 24ú Bealtaine.  Bhí an bronnadh ar siúl sa Helix agus bhí Múinteoir Aoife, Múinteoir Eibhlín agus Cara agus Ted ón gCoiste Glas i láthair.  D’ullmhaigh na páistí dán don ócáid.  Ar an Aoine seo caite d’ardaigh Colm Basquel, iar-scoláire de chuid na scoile agus imreoir le Baile Budáin Naomh Éanna, an brat.

 

 

Accord

Mar chuid dár gcúrsa Oideachais Caidrimh agus Gnéis tiocfaidh cainteoirí ó Accord chun na scoile chun labhairt le páistí ó Rang a 5 agus a 6 ar an 9ú Meitheamh.

 

 

Taispeántas Eolaíochta

Cuirfidh na daltaí taispeántas den obair eolaíochta atá á dhéanamh acu ar siúl ina ranganna ar an Aoine an 16ú Meitheamh.  Beidh fáilte roimh thuismitheoirí cuairt a thabhairt ar na ranganna idir 1.30 p.m. agus 2.30 p.m.

 

Pupils will display some of their science work on Friday 16th June.  Parents are welcome to visit their child’s classroom between 1.30 p.m. and 2.30 p.m.

 

Slan le Rang 6

Beidh ceiliúradh speisialta ag daltaí Rang a 6 agus a dtuismitheoirí sa scoil ar an Aoine  23ú Meitheamh ag 11.00.  Táimid iontach bródúil as buachaillí agus cailíní Rang a 6 agus guímid gach rath agus beannacht orthu agus iad ag bogadh ar aghaidh go dtí an mheánscoil.

Comhghairdeachas le Rang a 6 a bhronn roinnt den airgead a tugadh dóibh ag am a gCóineartaithe ar chathranachtaí éagsúla.  Thug siad €450.00 do ASIAM (Autism Spectrum), Cystic Fibrosis Ireland and ‘The Martin Family’.

 

Cairde na Scoile

Buíochas mór le Cairde na Scoile as an méid atá déanta acu i rith na bliana le tacú le hobair na scoile.  Buíochas faoi leith le Bernie Uí Bhurdúin, Deirdre Uí Riain, Noeleen Mhic Chárthaigh agus Mary Uí Chonga atá tar éis sár-obair a dhéanamh le trí bliana anuas agus atá anois ag fágáil an Choiste.

 

 

Litearthacht agus Uimhearthacht

Chun tacú le foghlaim na bpáistí, b’fhéidir go mbeadh spéis ag tuismitheoirí sa suíomh idirlín www.helpmykidlearn.ie.  Tá moltaí ann faoi ghníomhaíochtaí taitneamhacha ar féidir le páistí agus a dtuismitheoirí tabhairt fúthu.  Agus tá eolas do thuismitheoirí faoi acmhainní a thacaíonn le litearthacht agus uimhearthacht as Gaeilge le fáil ar www.cogg.ie.

 

Lá Spóirt.

Chríochnaíomar an tseachtain ghníomhach leis an lá spóirt agus buíochas le Dia go raibh an ghrian ag scolta na gcloch ó cheann ceann an lae. Bhí lá faoin dtor ag na tuismitheoirí agus na gaolta ar fad sa lucht féachanna agus tacaíochta. Rith agus léim agus phreab na páistí ar fad ar nós na gaoithe agus ar a seacht ndíchill, agus gabhaimid buíochas mór le páistí Rang 6 a chabhraigh linn na rásaí a stiúradh agus na fearais ar fad a eagrú.

 

An tSeachtain Ghníomhach

Bhí gach duine níos gníomhaí agus níos gnóthaí ná mar is gnách an tseachtain ar fad don tSeachtain Ghníomhach. Míle Méadar na Maidine timpeall na páirce á dhéanamh ag gach rang gach maidin (thirim!), GoNoodle ar siúl sa rang i rith an lae agus a leithéid. Bhain gach duine an taitneamh as. Seo chugaibh cúpla griangraf tógtha i rith na seachtaine.

 

 

Brat Glas

Bronnadh Brat Glas Fuinnimh nuar ar an scoil le déanaí. Comhghairdeachas leis an gcoiste glas agus múinteoir Aoife a rinne éacht amach is amach chun an brat a fháil. Bhí cuairteoir speisialta linn don ócáid chun cabhrú linn an brat a chur ag eitilt. Bail ó Dhia air.

 

 

 

Gaelscoil Chnoc Liamhna i bPáirc an Chrócaigh.

Rinne buachaillí agus cailíni na scoile éacht ar fad sa pheil sa chomórtas Cumann na mBunscoil an tseachtain seo caite. Seo chugaibh cúpla grianghraf a bhí foilsithe sa Nuachtán “The Herald”.

apic4apic1 apic3

 

14ú Deireadh Fómhair

Nóta ón mBord Bainistíochta:

Tá an Bord Bainistíochta ag obair go dian ag iarraidh tógáil scoile nua a bhogadh ar aghaidh.  Tá teagmháil déanta ag an mBord leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus le polaiteoirí agus anois ag fanacht le scéala ar ais.  Beidh an Bord i dteagmháil libh a thuismitheoirí chomh luath is atá plean gníomhaíochta curtha le chéile.

 

Boscaí do Simon:

Go raibh míle maith agaibh go léir a thug boscaí Nollag do Simon le déanaí .  Bailíodh ochtó bosca agus d’iarr Simon orainn a mbuíochas ó chroí a chur in iúl daoibh.  Bíonn Simon an-ghnóthach ag am na Nollag agus is mór an cuidiú bhur gcineáltas.

 

 

Cairde na Scoile:

Buíochas mór le Cairde na Scoile atá ag eagrú na gcártaí Nollag i mbliana.  Tá go leor oibre i gceist.  Caithfidh na horduithe a bheith istigh inniú.  €8 an paicéad an costas atá orthu.

Tá na gníomhaíochtaí tar éis scoile ag dul ar aghaidh go maith agus na páistí ag baint sult astu.   Buíochas le Cairde.

 

Páirc an Chrócaigh:

Án mbuíochas arís daoibh uilig a thug tacaíocht do na buachaillí agus na cailíní i bPáirc an Chrócaigh Dé Máirt seo caite.  Tá roinnt grianghrafanna nua den ócáid a bhí sa Herald curtha suas ar ár suíomh idirlín (gcl.scoilnet.ie).  Ná déan dearmad go bhfuil teacht ar nuacht scoile, grianghrafanna, polasaithe scoile ar an suíomh.

Ar ár suíomh idirlín tá roinnt frásaí úsáideacha Gaeilge do thuismitheoirí.  Tá súil againn go mbeidh siad ina gcabhair agaibh.

 

 

Féinmheastóireacht Scoile

Cuireadh tús le féinmheastóireacht scoile i 2012.  Ag an am sin sheolamar roinnt ceistneoirí chugaibh chun tús a chur leis an bpróiseas.  Tá an chéad timthriall den fhéinmheastóireacht scoile 2012-2016 críochnaithe anois agus, ag leanúint treoracha na Roinne, táimid ag cur tuairisce abhaile chugaibh.

 

 

 

oiche-shamhna-1726ú Deireadh Fómhair

Ceilúradh Oíche Shamhna:

Beidh Ceiliúradh Oíche Shamhna ar siúl ar an Aoine seo an 28ú Deireadh Fómhair.  Tá cead ag na páistí teacht ar scoil maidin Dé hAoine agus iad gléasta suas d’Oíche Shamhna.  Tá cead ag na páistí sóláistí a thabhairt leo ar an lá seo le haghaidh cóisire.

Beidh na páistí ag dul abhaile ag a 1.30 agus 2.30 mar is gnáth.

 

Páirc an Chrócaigh:

Is cúis mhór bhróid agus ceiliúrtha dúinn an t-éacht atá déanta ag na buachaillí agus na  cailíní sa pheil i mbliana.  Tá an cluiche ceannais bainte amach ag an dá fhoireann.  Beidh siad ag imirt i bPáirc an Chrócaigh ar an Máirt an 8ú Samhain.   Is féidir le tuismitheoirí ticéid a chéannach maidin amárach ag 8.30 a.m. ó Mhúinteoir Lorna ar chostas €5.  Tá sár obair déanta ag Múinteoirí Lorna, Colm, Sorcha agus Maria.  Go n-éirí go geal leis na himreoirí i bPáirc an Chrócaigh.

 

 

Seó na Nollag:

Beidh seó na Nollag ar siúl Dé hAoine 16ú Nollaig i halla Bhaile Buadáin Naomh  Éanna.  Beidh seó na naíonán go Rang a 2 ar siúl ag 10.00 a.m. agus seó Rang 3 go Rang a 6 ar siúl ag 12.00.

 

Seachtain na Matamaitice:

Reachtáladh seachtain na matamaitice an tseachtain seo caite.  Bhí gníomhaíochtaí éagsúla matamaitice ar siúl ag na páistí.  D’oibrigh na múinteoirí go léir agus go speisialta Múinteoir Eibhlín go dian ag ullmhú na n-imeachtaí seo agus bhí an-spraoi ag gach duine.

 

Cuairt ón nGarda:

Thug ár ngarda pobail, Garda Pat, cuairt ar Ranganna 4, 5 agus 6 an tseachtain seo caite.  Labhair sé leis na daltaí faoin gcontúirt a bhaineann le hOíche Shamhna agus conas an dainseár sin a sheachaint.

 

 

Féile na Leabhar

Le déanaí thug Rang a 1 agus Rang a 2 cuairt ar Leabharlann Bhaile Rúáin chun freastal ar cheardlann fhilíochta leis an bhfile Paul Cookson.  Thug Rang a 6 cuairt ar Iarsmalann an Phiarsaigh i bPáirc Éanna chun léiriú ar an scéal ‘The Happy Prince’ le Oscar Wilde a fheiceáil.   Beidh Rang a 5 ag dul go dtí Leabharlann Thamhlachta ar an gCéadaoin, 26ú Deireadh Fómhair chun freastal ar cheardlann scéalaíochta le Brendan Nolan.

 

Super Troopers

Tá Rang a hAon go Rang a Sé ag glacadh páirt sa chlár Super Troopers atá á reachtáil ag Laya Healthcare.  Tá siad ag baint sult mór as an gclár seo.

Is í an aidhm atá leis ná aird na ndaltaí a dhíriú ar a sláinte agus iad a chur i mbun aclaíochta coirp.  Tá ag éirí go han-mhaith leo.  Táimid an-bhuíoch do Mhúinteoir Lorna as an gclár a eagrú sa scoil.

 

Cór na Scoile agus Grúpa Ceoil

Tá an cór agus Grúpa Ceoil na Scoile i mbun oibre cheana féin ag ullmhú don Nollaig agus do na Sacraimintí.  Tá Ciara Uí Theimhneáin i mbun an chóir.  Táimid an-bhuíoch di as an sár-obair atá á dhéanamh aici.

 

Cairde na Scoile:

Buíochas mór le Cairde na Scoile a d’eagraigh an mhaidin chaifé ar an 14ú Deireadh Fómhair ar mhaithe le hOtharlann na bPáistí i gCromghlinn.  D’éirigh leo €1,115 a bhailiú.   Táimid an-bhuíoch díbh a thuismitheoirí a thug cácaí isteach nó a thug tacaíocht don ócáid.  Tá litir sna málaí inniu faoi bhoscaí Nollag do Simon.

 

Príomhoide Tánaisteach

Tá Múinteoir Eibhlín Uí Mhaolaodha tar éis dul i mbun oibre mar Phríomhoide Tánaisteach sa scoil.  Guímid gach rath uirthi ina dualgas nua.

 

 

 

28ú Meán Fómhair

Cruinnithe Eolais do Thuismitheoirí:

Beidh cruinnithe eolais do thuismitheoirí ag na múinteoirí an mhí seo chugainn.  Ag na cruinnithe seo tabharfaidh na múinteoirí eolas daoibh faoin obair a bheidh ar siúl acu i rith na bliana.

Naíonáin Bheaga         04/10/2016      1.30 p.m.

Naíonáin Mhóra          18/10/2016      1.40 p.m.

Rang a hAon               11/10/2016      2.30 p.m.

Rang a Dó                   10/10/2016      2.30 p.m.

Rang a Trí                   12/10/2016      2.30 p.m.

Rang a Ceathair          19/10/2016      2.30 p.m.

Rang a Cúig                17/10/2016      2.30 p.m.

Rang a Sé                    13/10/2016      2.30 p.m.

 

 

An Ghaeilge

Mar gheall ar go bhfuil tionchar ag dearcadh an tuismitheora i leith na teanga ar dhul chun cinn an pháiste agus é ag tabhairt faoin dara teanga a labhairt, táimid an-bhuíoch díbh a thuismitheoirí as gach iarracht a dhéanann sibh bhur gcúpla focal Gaeilge a labhairt sa chlós agus leis na múinteoirí.  Is tacaíocht mhór é seo do do pháiste agus don fhoireann agus muid ag cur na Gaeilge chun tosaigh sa scoil.

 

 

Páirceáil

Iarraimid oraibh a bheith cúramach agus sibh ag páirceáil taobh amuigh den scoil.  Le bhur dtoil ná páirceáil sa bhosca buí lasmuigh den lána ná ar na línte buí.

 

Peil:

Comhghairdeachas leis na buachaillí agus na cailíní a bhfuil ag éirí go han-mhaith leo sa chomórtas peile i mbliana.  Bíonn an traenáil ar siúl ag na buachaillí agus na cailíní ar an Luan agus na cluichí ag na cailíní ar an gCéadaoin agus ag na buachaillí ar an Déardaoin.  Beidh cluiche inniú ag na cailíní i gcoinne Chill Thiarnáin agus ag na buachaillí i gcoinne Scoil Aodáin i gClub Naomh Marcais i dTamhlacht amárach.  Buíochas mór le Múinteoirí Colm, Lorna, Maria, Sorcha agus Niamh.

 

 

An Readathon

Béimid ag leagan béim faoi leith ar an léitheoireacht sa scoil an mhí seo chugainn.  Cuirfimid tús le ‘Readathon’ ar an Luan 3ú Deireadh Fómhair agus leanfaidh sé go dtí an 14ú Deireadh Fómhair.  Táimid ag iarraidh na páistí a spreagadh níos mó léitheoireachta a dhéanamh.  Ar an Aoine an 14ú Deireadh Fómhair is féidir leis na páistí teacht ar scoil ag caitheamh hata a dhéanann siad bunaithe ar charachtar nó ar scéal a léigh siad. Buíochas mór le Múinteoir Cherrie as an obair a chomhordú.

 

Cairde na Scoile:

Buíochas mór le Cairde na Scoile as na ranganna tar éis scoile a eagrú arís i mbliana.  Bíonn an-chuid oibre i gceist agus táimid an-bhuíoch díobh.

Beidh maidin chaifé ar siúl ag Cairde na Scoile ar an Aoine 14ú Deireadh Fómhair 1.15 i.n. go 2.45 i.n.  Beidh sé ar siúl i halla na scoile chun fáilte a chur roimh thuismitheoirí nua agus chun airgead a bhailiú d’Ospidéal na bPáistí, Croimlinn.  Beidh fáilte romhaibh go léir.

Go raibh maith agaibh go léir as na málaí éadaí a thabhairt isteach do Liberty Recycling.  Is bealach maith é chun airgead a bhailiú don scoil.  Baileofar na málaí ón Scoil Dé hAoine 30/9/17.

 

 

Fógra do dheartháireacha agus do dheirfiúracha beaga 2017 agus 2018:

Má tá páiste agat a bheidh ag tosú ar scoil i mí Mhéan Fómhair 2017 nó 2018 an féidir leat teacht go dtí an oifig chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil do pháiste cláraithe don scoil.

 

8ú Meán Fómhair

Tá fearadh na fáilte romhaibh go léir ar ais ar scoil.  Ba mhaith linn fáilte faoi leith a chur roimh ár naíonáin nua.  Guímid gach rath ar gach éinne, páistí, foireann agus tuismitheoirí san obair a bheidh ar siúl againn i mbliana.

 

Suíomh Na Scoile:

Tá dea-scéal faighte ag an mBord Bainistíochta ón gComhairle Contae.  Tá siad tar éis an CPO a fhoilsiú faoi mar a dúirt siad.  Beidh an Bord Bainistíochta anois ag dul ar ais go dtí an Roinn Oideachais chun iarracht a dhéanamh cúrsaí pleanála a bhogadh ar aghaidh.

 

Amanna Scoile:

Tosaíonn an scoil ag 8.50r.n. gach maidin.  Ó thaobh árachais de, níl cead ag na páistí a bheith ar láthair na scoile roimh 8.30 r.n.  Críochnaíonn an scoil ag 1.30 i.n. do na Naíonáin agus ag a 2.30 i.n. do na hard-ranganna.  Rachaidh na naíonáin shóisir abhaile ag 12.00 go dtí 9ú Meán Fómhair.  Ó thaobh sabháilteachta agus cúrsaí árachais de, níl cead ag aon pháiste a bheith ag súgradh sa chlós tar éis am scoile.  Corruair is gá páiste a bhailiú go luath agus ba chóir é seo a chur in iúl roimh ré don mhúinteoir ranga agus is cóir an leabhar san oifig a shíniú nuair atá tú ag bailiú do pháiste go luath.  Nuair a thagann páiste ar scoil déanach, is cóir é/í a shíniú isteach.

 

Éadach Scoile:

Má tá aon cheist agat faoi éadaí scoile, is féidir labhairt le Brenda Uí Cholpa (087 2380639) a dheánann an feistis scoile a sholáthar dúinn.  Le do thoil déan cinnte de go bhfuil ainm do pháiste ar a gheansaí agus ar a chóta.

 

 

Lón:

Bíonn dhá lón ag na páistí gach lá ag 10.30 r.n. agus 12.30 i.n.  Déanaimid gach iarracht bia folláin a chur chun cinn mar chuid d’oideachas na bpáistí.  Ní cóir criospaí ná deochanna cóipeacha a thabhairt ar scoil agus le bhur dtoil ná tabhair brioscaí ná milséain do do pháiste.  Tá roinnt páistí againn sa scoil a bhfuil ailéirge cnónna acu.  Tá sé tábhachtach nach dtógann aon pháiste cnónna leo ina lón.

 

Sábháilteacht:

Ar bhonn sábháilteachta níl cead ag aon pháiste scútar a thabhairt ar scoil. Níl cead aon ghluaisteán a thabhairt isteach i gclós na scoile nó sa bhóthairín beag in aice na scoile.  Iarrtar ar phaistí a thagann ar scoil ar rothar teacht anuas den rothar nuair a shroicheann said lána na scoile agus siúl leis an rothar síos an lána.

Iarrtar ar aon pháiste a bhíonn ag rothaíocht ar scoil gan a rothar a fhágáil gan glas mar nach bhfuil rothair taobh amuigh den scoil clúdaithe ó thaobh árachais de.

 

 

Páirceáil

Iarraimid ar thuismitheoirí a bheith tuiscineach leis na comharsain agus a bheith cúramach faoin áit ina bhfágann sibh bhur ngluaisteáin.  Faighimid gearáin go rialta ón gcomharsanacht maidir le gluaisteáin a bheith páirceáilte os comhair tithe nó ar na cúinní, go háirithe ag Delaford agus Knocklyon Heights.

 

Airgead Scoile

Nuair atá airgead a sheoladh isteach go dtí an scoil agat, le do thoil déan cinnte de go gcuireann tú i gclúdach litreach é le hainm agus rang do pháiste scríofa air.

 

 

Nuair atá do pháiste as láthair:

Nuair a thagann do pháiste ar ais ar scoil tar éis a bheith as láthair, le do thoil cuir nóta isteach ag míniú cúis na hasláthaireachta.

 

Riachtanaisí Scoile:

Faoi láthair táimid ag iarraidh críoch a chur le cúntas airgid na n-ábhar scoile.  Iarraimid oraibh é seo a chúiteamh linn láithreach le bhur dtoil.

The cost of school requisites, which includes the child’s insurance and book rental  is €100 for Junior Infants to Rang a hAon and €105 for Rang a 2 to Rang a 6.

 

Míolta Gruaige:

Cheana féin tá fadhbh againn le míolta gruaige i gcúpla rang sa scoil.  Iarraimid oraibh úsáid a bhaint as bhur Bug Busting Kits agus cinnte a dheánamh de go bhfuil gruaig fhada ceangailte siar i gcónaí.  Buíochas mór le Cairde na Scoile a bhfuil Bug Busting Kits ceannaithe acu do na Naíonáin Bheaga.  Tá said ag dul abhaile leis na páistí inniú.  Ní cóir bandanas ná scairfeanna a chaitheamh ar scoil.

 

 

Damhsa Gaelach:

Beidh ceachtanna damhsa Gaelach ar siúl do ranganna naíonáin bheaga go rang a dó arís i mbliana.  Beidh siad ar siúl gach Déardaoin.  Tiocfaidh múinteoir rince isteach chun na ranganna seo a mhúineadh in éineacht leis an múinteoir ranga.

 

Ranganna Feadóige:

Ag tosú i mí Dheireadh Fómhair beidh ceachtanna feadóige stáin ar siúl i ranganna a trí, a ceathair, a cúig agus a sé.  Beidh múinteoir ag teacht isteach chun na ranganna seo a stiúradh in éineacht leis na múinteoirí ranga.  Beidh ar gach páiste feadóg stáin gleás D a thógáil leo ar scoil.   Iarrtar ar gach páiste feadóg a thógáil isteach roimh dheireadh Mheáin Fómhair.

 

Draíocht an Cheoil:

Beidh an clár Draíocht an Cheoil ar siúl sa scoil arís i mbliana ag tosú ar 16ú Meán Fómhair.  Beidh cuairteoirí ag teacht isteach chun na ranganna seo a mhúineadh in éineacht leis na múinteoirí ranga.

 

 

Peil Ghaelach:

Beidh an traenáil pheile ag tosú an tseachtain seo chugainn.  Beidh an traenáil ar siúl gach Luan tar éis na scoile ó 2.30-3.30 i.n.  Beidh cluichí acu i gcoinne scoileanna eile ar an gCéadaoin do na cailíní agus ar an Déardaoin do na buachaillí.  Míle buíochas le Múinteoirí Lorna agus Colm as a gcuid saothair.

 

Leabhair ar Cíos:

Le cabhrú costas na leabhar scoile a choimeád chomh híseal agus is féidir, tá scéim leabhar ar cíos sa scoil.  Iarraimid ar na daltaí aire mhaith a thabhairt do na leabhair seo.

 

 

Nótaí tábhachtacha ag dul abhaile:

Aon litreacha a théann abhaile i mbliana rachaidh siad amach ar an Mháirt chomh fada agus is féidir.  Déan seiceáil rialta i mála do pháiste, le do thoil.

 

 

Cumarsáid:

Tá sé tábhachtach an scoil a chur ar an eolas ma athraíonn d’uimhir fóin nó má bhogann an chlann go teach nua.

Más mian leat labhairt le múinteoir do pháiste, iarraimid ort coinne a dhéanamh le do thoil.

 

 

Iar Dhaltaí:

Guímid gach rath ar na daltaí a bhí linn i rang a sé anuraidh agus atá anois sa mheánscoil.  Mar a tharlaíonn gach bliain, chuaigh na daltaí go dtí réimse leathan meánscoileanna.  Tá súil againn go mbeidh said an-sona ina scoileanna nua.

 

 

Dátaí don Dialann 2016/2017

Deireadh Fómhair/Samhain:

31/10-4/11/16              Scoil dúnta le haghaidh briseadh lár téarma.

Mí na Nollag/Eanáir:

23/12/16-6/01/17         Scoil dúnta le haghaidh laethanta saoire na Nollag.

26/01/17                      Searmanas an tSolais – 8.00 p.m.

Feabhra:

7/2 & 8/2/17                Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

20/2/17 – 24/2/17        Scoil dúnta le haghaidh briseadh lár téarma.

Márta:

02/03/17                      Sacraimint na hAithrí ag 8.00 p.m.

17/03/17                      Scoil dúnta.

Aibreán:

04/17 – 21/4/17      Scoil dúnta le haghaidh saoire na Cásca.

Bealtaine:

1/05 & 2/05/17            Scoil dúnta.

13/05/17                      Céad Comaoineach ar 11.00 a.m. i Séipéal Cholmcille

Meitheamh:

02/06/2017                  Lá Spóirt

05/6  & 06/6/2017       Scoil dúnta.

9/06/2017                    Lá Accord

23/06/2017                  Tionól deireanach Rang a 6 ag 11.00 a.m.

30/06/2017                  Scoil ag dúnadh do laethanta saoire an tsamhraidh

Lúnasa:

30/08/2017                  Ag filleadh ar scoil

Níl na dataí don Chóineartú fáighte againn go fóill.

 

I gcás laethanta a chailltear toisc dúnadh eisceachtúil, d’fhéadfadh go mbeadh ar mhúinteoirí agus daltaí an t-am a dheánamh suas trí theacht ar scoil don chéad trí lá den bhriseadh meántéarma i Feabhra agus/nó an chéad trí lá de shaoire na Cásca.

 

30ú Bealtaine

An Suíomh

Tá áthas orainn cur in iúl daoibh gur foilsíodh deimhniú ar an Ordú Ceannaigh Éigeantaigh ar an Déardaoin seo caite.  Réitíonn sé seo an bealach do shocrú an teidil.

An Lá Spóirt

Beidh lá Spóirt na scoile ar siúl Déardaoin 2ú Meitheamh.  Tá súil againn go mbeidh an aimsir go maith agus go mbeidh lá taitneamhach ag gach duine.  Le bhur dtoil bígí cinnte de go bhfuil lóis gréine ar na páistí sula dtagann said ar scoil agus hata gréine leo chomh maith.  Tá cead ag na páistí brístí gearra a chaitheamh más mian leo.

Beidh an scoil ag tosú ag an gnáth am.  Tá fáilte roimh thuismitheoirí teacht chun féachaint ar na rásanna sa pháirc ag 12.30.  An aidhm atá leis an lá spóirt ná go nglacfaidh gach éinne páirt sa lá agus go mbainfidh siad taitneamh as na gníomhaíochtaí éagsúla a bheidh ar siúl.

Beidh crannchur ar siúl i ngach rang maidin Déardaoin.  Is é geansaí Átha Cliath a dhéanann comóradh ar Éirí Amach 1916 an duais.  Tá ticéid ar díol ar scoil go dtí Dé Céadaoin.

Buíochas mór le Cairde na Scoile a d’eagraigh an crannchur.  Rachaidh sé chun sochar na scoile.

 

 

Accord

Mar chuid dár gcúrsa Oideachais Caidrimh agus Gnéis tiocfaidh cainteoirí ó Accord chun na scoile chun labhairt le páistí ó Rang a 5 agus a 6 ar an 10ú Meitheamh.  Beidh cruinniú eolais do thuismitheoirí ar an  gCéadaoin 1ú Meitheamh ar 8.00 i.n. i halla na scoile.  Tugaimid cuireadh do thuismitheoirí Rang a 3, a 4, a 5 agus a 6 teacht go dtí an cruinniú seo.

 

 

Taispeántas Rince

Cuirfidh na daltaí ó ranganna na naíonán go rang a dó taispeántas gearr damhsa ar siúl ar an Mháirt 14ú Meitheamh.  Tá fáilte romhaibh teacht go dtí an halla chun rince bhur bpáistí a fheiceáil ag na hamanna seo a leanas:

 

Tuismitheoirí Rang Choilm     9.35 – 9.55

Tuismitheoirí Rang Cherrie   10.05 – 10.25

Tuismitheoirí Rang Chláir     10.50 – 11.10

Tuismitheoirí Rang Aogáin    11.20 – 11.40

Tuismitheoirí Rang Eoin        11.50 – 12.10

 

 

Seachtain Ghníomhach/Seachtain na hEolaíochta

Beidh Seachtain Ghníomhach agus Seachtain na hEolaíochta ar siúl againn ó 13ú go 17ú Meitheamh.  Rachaidh breis eolais faoi seo abhaile ar ball.

 

 

Camógaíocht agus Iománaíocht

Táimid an-bhródúil as na cailíní agus na buachaillí ar éirigh leo an cluiche leath cheannais i gcomórtais Chumainn na mBunscol a bhaint amach.  Ar an drochuair, ní raibh an t-ádh leo i mbliana dul go Páirc an Chrócaigh.  Tá iarracht mhór déanta acu agus déanaimid comhghairdeachas leo.  Buíochas mór le Múinteoirí Eoin, Colm agus Lorna.

 

Lá Traenála

Beidh curaclam nua teanga ag teacht i bhfeidhm i mbunscoileanna na tíre i bhfómhar 2016.  Tá iarrtha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar fhoireann na scoile freastal ar lá traenála i mí Meitheamh.  Beidh an lá traenála ar siúl ar an Luan 20ú Meitheamh.  Ar an lá ní beidh páistí ag teacht ar scoil.

 

Cairde na Scoile

Beidh a gcruinniú ginearálta bliantúil ag Cairde na Scoile ar an Mháirt 31ú Bealtaine ag 7.00 sa scoil.  Tá baill nua ag teastáil uathu.  Is bealach iontach é seo chun aithne a chur ar dhaoine nua agus páirt a ghlacadh i saol scoile do pháiste.

 

Dátaí don Dialann

Meitheamh (June):

1ú       Cruinniú Accord do thuismitheoirí 8.00 p.m.

2ú      Lá Spóirt

3ú-8ú  Scoil dúnta

10ú    Lá Accord do Rang 5 agus Rang 6

20ú   Lá traenála ag na múinteoirí.  Ní thagann na páistí ar scoil.

24ú   Slán le Rang a 6

Beidh an tionól deireanach ag Rang a 6 ar siúl sa scoil ag 11.00 a.m.

30ú    Scoil ag dúnadh do shaoire an tsamhraidh

Lúnasa

30ú    Athoscailt na scoile

  ………………………………………………………………..

5ú Aibreán

Suíomh na Scoile

Ag an gcruinniú a bhí ag ionadaithe ón mBord Bainistíochta agus ó na tuismitheoirí leis an gComhairle Contae i mí Feabhra, thug siad geallúint dúinn go ndéanfadh siad CPO ar phíosa den suíomh a fhoilsiú roimh an Cháisc. Rinne siad an geallúint sin a chomhlíonadh agus ar an 24ú Márta foilsíodh an CPO. Ár ndóigh táimid an-sásta go bhfuil tús curtha leis an bproiséis seo.

 

Comhghairdeachas

Comhghairdeachas leis na cailíní agus na buachaillí i Rang a 6 a rinne an Cóineartú a cheiliúradh i Séipéal Cholmcille Naofa ar 16ú Márta. Bhí a lán oibre déanta acu féin agus ag Múinteoir Lorna don lá seo.  Agus comhghairdeachas le buachaillí agus cailíní Rang a 4 agus a 5 a chan sa chór faoi stiúir Chiara Uí Theimhneáin. Chuir a gceol binn go mór leis an ócáid.

 

Cúrsaí Spóirt

Bhí an-áthas ar phobal na scoile faoin mbua iontach a bhí ag foireann sinsir peile Chlub Bhaile Buadáin Naomh Éanna i bPáirc an Chrócaigh ar Lá Fhéile Pádraig. Comhghairdeachas leo!

Tá tús curtha leis an traenáil iománaíochta agus camógaíochta an tseachtain seo. Bíonn an traenáil ar siúl ag na cailíní gach Luan agus ag na buachaillí ar an Mháirt. Buíochas le Múinteoirí Lorna, Eoin agus Colm as a gcuid oibre. 

Beidh Paul ó Bhaile Buadáin Naomh Éanna ag cur tús le traenáil iománaíochta le Ranganna a 1, 2, 3, 4 gan mhoill. Táimid an-bhuíoch do Phaul agus do gach duine sa chlub a thugann an méid sin tacaíochta agus cuidigh dúinn.

 

Yoga

Beidh tús á chur le yoga do pháistí na scoile ar an Aoine seo. Beidh deis ag gach rang ó Naíonáin Bheaga go rang a Sé páirt a ghlacadh. Gach bliain baineann na páistí sult agus tairbhe as an yoga. Míle buíochas libh go léir a thugann tacaíocht airgid don scoil tríd an síntiús deonach. Gan an t-airgead seo ní bheadh ar ár gcumas gníomhaíochtaí den chineál seo a chur ar fáil do na páistí.

 

Oíche Chomórtha Céad Bliain 1916 2016 i mBaile Buadáin Naomh Éanna:

Tá roinnt imeachtaí beartaithe ag CLG Baile Buadáin Naomh Éanna chun comóradh a dhéanamh ar 1916.  Ba mhaith leo go nglacfaidh gach bunscoil sa cheantar páirt in Oíche Comórtha Céad bliain 1916 ar an Domhnach 17ú Aibreán ag 7.00 p.m. i halla an chlub.

Tá Múinteoir Clara ag ullmhú dráma le Rang a 3 agus beidh siad ag glacadh páirt san oíche seo.

 

Dátaí don Dialann

Bealtaine:

02/05/16 – 6/5/16             Scoil dúnta

 

14/05/16                              Céad Comaoineach ar 11.00 a.m. i Séipéal Cholmcille Naofa

Meitheamh:

01/06/2016                         Cruinniú Accord do thuismitheoirí ranganna 4, 5, 6.

 

02/06/2016                         Lá Spóirt

03/6 /16 – 8/6/16              Scoil dúnta.

10/06/2016                         Lá Accord

24/06/2016                         Tionól deireanach Rang a 6 ag 11.00 a.m.

30/06/2016                         Scoil ag dúnadh do laethanta saoire an tsamhraidh

Lúnasa:

30/08/2016                         An scoil ag athoscailt

 

 

7ú Márta

snag-ie

 

An Cóineartú:

Beidh daltaí Rang a 6 ag ceiliúradh an Chóineartaithe ar an gCéadaoin 16ú Márta i Séipéal Cholmcille Naofa ag 11.00 a.m.  Beidh cór na scoile ó Rang a 4 agus Rang a 5 agus grúpa ceoil na scoile ag canadh ag an Aifreann agus grúpa ceoil na scoile ag seinnt ann.  Míle buíochas le Ciara Uí Theimhneáin as a chuid oibre.

 

I mbliana táimid ag eagrú an Chóineartaithe do dhaltaí Scoil Bhríde agus Scoil Naithí freisin.  Mar sin, tá go leor d’fhoireann na scoile bainteach leis an gceiliúradh.  Beidh daltaí uilig na scoile ag dul abhaile ag 1.00 p.m. ar an 16ú Márta.

 

Buíochas mór le Cairde na Scoile a bhronn suaitheantas ar dhaltaí Rang a 6 mar chuimhneachán ar lá a gCóineartaithe.  Agus buíochas mór leis an triúr tuismitheoir Helen, Collette agus Susan a chuidigh leis an Athair Joe leis an gclár ullmhúcháin don Chóineartú.

 

Coicís na Gaeilge

Le seachtain anuas tá go leor gníomhaíochtaí ar siúl againn sa scoil chun Coicís na Gaeilge a cheiliúradh.  Ina measc tá gníomhaíochtaí ealaíne, amhránaíochta, cluichí clóis as Gaeilge agus léitheoireacht as Gaeilge.

Tá An Gael Fachtóir ar siúl agus na páistí ag baint sult mór as.    Beidh an babhta ceannais ar siúl ar an gCéadaoin 9ú Márta ag 11.00 do na bunranganna agus ag 11.45 do na h-ardranganna.  Beidh na cluichí Gaeloimpeacha ar siúl chomh maith.

Ar an gCéadaoin seo, 9ú Márta, tugtar cuireadh daoibh a thuismitheoirí teacht go dtí an halla ag 9.00 a.m. do mhaidin Ghaelach.  Gheobhaidh sibh cupán tae agus beidh deis agaibh Gaeilge a labhairt le Rang a 5 agus Rang a 6.  Beidh fearadh na fáilte romhaibh.  Beidh taispeántas ealaíne ag na páistí faoi 1916 sa halla ar an lá.  Déanfar bailiúchán ar son Chumainn Ailse na hÉireann ag an mhaidin caifé.

Buíochas mór leis an fhoireann ar fad atá ag obair go dian ar ghníomhaíochtaí Choicís na Gaeilge.

 

Lúthchleasaíocht:

Bhí maidin iontach ag foireann lúthchleasaíochta na scoile Dé Céadaoin seo caite nuair a ghlac siad páirt i ‘Blitz Lúthchleasaíochta na nGaelscoileanna’ i nGaelscoil Inse Chór.  Rásanna tras-tíre a bhí i gceist idir 300 méadar agus 800 méadar.  D’éirigh go hiontach maith leis na foirne ar fad a ghlac páirt ach go háirithe le foireann shóisir agus foireann shinsir na gcailíní a bhuaigh boinn cré-umha sna rásaí foirne.  Bhain na páistí agus na múinteoirí an-taitneamh go deo as na himeachtaí agus muid buíoch an cuireadh a fháil.

 

 

Lá an Fhorógra:

Bronnadh an Brat Náisiúnta ar an scoil i mí na Samhna seo caite.  Is é Dé Máirt 15ú Márta Lá an Fhorógra.  Beidh searmanas againn sa scoil agus ardóidh muid an brat.

Is ócáid speisialta í seo agus ba mhaith linn ionadaithe ó na tuismitheoirí a bheith i láthair.  Más mian leat teacht maidin Dé Máirt 15 Márta idir 9.00 agus 9.30 a.m. líon an fhoirm a seoladh abhaile an tseachtain seo caite agus seol ar ais é roimh Déardaoin 10ú Márta.  De bharr easpa spáis sa halla, ní féidir linn glacadh ach le tríúr tuismitheoir as gach rang.  Mar sin, cuirfear gach ainm a thagann ar ais i hata.

 

Oíche Comórtha Céad Bliain 1916 2016 i mBaile Buadáin Naomh Éanna:

Tá roinnt imeachtaí beartaithe ag CLG Baile Buadáin Naomh Éanna chun comóradh a dhéanamh ar 1916.  Ba mhaith leo go nglacfaidh gach bunscoil sa cheantar páirt in Oíche Comórtha Céad bliain 1916 ar an Domhnach 17ú Aibreán ag 7.00 p.m. i halla an chlub.

Tá Múinteoir Clara ag ullmhú dráma le Rang a 3 agus beidh siad ag glacadh páirt san oíche seo.

 

Baile Buadáin Naomh Éanna:

Go n-éirí go geal le Baile Buadáin Naomh Éanna i bPáirc an Chrócaigh ar Lá Fhéile Pádraig.  Más mian leo, tá cead ag páistí na scoile dathanna Bhaile Buadáin a chaitheamh ar scoil ar an gCéadaoin 16ú Márta.

 

Traenáil Pheile:

Beidh an traenáil pheile ag tosú arís tar éis na Cásca.  Beidh traenáil na gcailíní ag tosú ar an Luan an 4ú Aibreán agus traenáil na mbuachaillí ar an Mháirt an 5ú Aibreán.  Beidh cluichí na gcailíní ar siúl ar an gCéadaoin agus cluichí na mbuachaillí ar an Déardaoin.

 

Scoil ag Dúnadh:

Beidh an scoil ag dúnadh ag 1.00 p.m. ar an gCéadaoin 16ú Márta do Lá Fhéile Pádraig agus do shaoire na Cásca.  Osclóidh an scoil tar éis na Cásca ar an Luan an 4ú Aibreán.

 

4ú Márta

A Thuismitheoirí,

Mar is eol daoibh tá imeachtaí Choicís na Gaeilge faoi lán tseoil sa scoil ó thús na seachtaine, agus na páistí agus na múinteoirí araon ag baint an-taitneamh astu. Leanfaidh na himeachtaí úd ar aghaidh go deireadh na seachtaine seo chugainn.  Tá na páistí  tar éis iarracht iontach a dhéanamh le tamall anuas taispeántais a chur le chéile don Ghael-Fachtóir agus cuirimid fáilte romhaibh a bheith linn Dé Céadaoin seo chugainn do na craobh-chomórtais. Beidh craobh na mbunranganna ag tosú ag 11:00 agus craobh na n-adranganna ag tosú ina dhiaidh sin ag 11:45.

 

12ú Eanair

Páirceáil

Le bhur dtoil tabhairígí aird ar na línte buí agus ar an mbosca buí ar an mbóthar taobh amuigh den scoil agus ná páirceáil orthu.

Tá cúpla gearán an-dáirire fáighte againn ó mhuintir Knocklyon Heights faoi chúrsaí páirceála.  Tá teagmháil déanta acu leis na gardaí mar gheall ar na deacrachtaí a bhíonn acu imeacht agus teacht as an eastát nuair atá páistí á mbailiú ón scoil.  Tá carranna á bpáirceáil fós go mí-chúramach agus go contúirteach agus páistí á ligean amach ar an mbóthar go dáinséarach.  Iarraimid oraibh arís le bhur dtoil meas a léiriú ar na comharsain agus páirceáil i gceart.

 

 

Cheeverstown:

Arís i mbliana tá Rang a Sé ag glacadh páirt i gclár spóirt atá á reachtáil ag Cumann Peile na hÉireann i dTeach Cheeverstown.  Cabhraíonn ár ndaltaí le páistí atá i gcathaoireacha rotha cluichí peile a imirt.  Leanann an clár ar feadh trí seachtainí agus gach bliain baineann ár ndaltaí sult agus tairbhe as.

 

Seo iad na dátaí do na Sacraimintí i mbliana.

An Cóineartú

Deánfar an Cóineartú a cheiliúradh i Séipéal Cholmcille Naofa, Cnoc Liamhna ar an 16ú Márta ag 11.00 a.m.

An Chéad Chomaoineach – 14ú Bealtaine ag 11.00 a.m. i Séipéal Cholmcille

 

Cúrsaí Ceoil agus Damhsa

Tá na ceachtanna rince Gaelach ag leanúint ar aghaidh arís an téarma seo do ranganna na naíonán go rang 2.

Tá Draíocht an Cheoil ar siúl in ngach rang gach Aoine arís an téarma seo.

Agus arís an téarma seo tá Múinteoir Dave ag leanúint leis na ceachtanna feadóige i ranganna 3, 4, 5 agus 6.

 

Cúrsaí Spóirt

Tá Cumann na mBunscol tar éis athrú a dhéanamh ar amchlár na gcluichí iománaíochta agus camógaíochta i mbliana.  Ní bheidh siad ar siúl go dtí tar éis na Cásca.  Mar sin, ní thosóidh an traenáil iománaíochta ná camógaíochta go ceann tamaill go mbiseoidh an aimsir.  Cuirfear breis eolais abhaile amach anseo.

 

 

9ú Nollaig

Ceolchoirm na Nollag:

 

Beidh ceolchoirm na Nollag ar siúl ar an Aoine seo an 11ú Nollaig i mBaile Buadáin Naomh Éanna.  Beidh seó Naíonán Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a hAon agus Rang a 2 ar siúl ag 10.00 a.m. agus ceoldráma Rang a 3, a 4, a 5 agus a 6 ar siúl ag 12.00.

In ionad teacht go dtí an scoil ar an lá, rachaidh Naíonán Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a 1 agus Rang a 2 díreach go halla Bhaile Buadáin ag 8.50 a.m.  Tiocfaidh daltaí Rang a 3, a 4, a 5 agus a 6 ar scoil mar is gnáth.

Nuair a bheidh seó naíonáin go Rang a 2 thart, tiocfaidh siad ar ais ar scoil.  Rachaidh Rang a 1 agus a 2 abhaile ar 1.30 p.m. ar an lá chun deis a thabhairt do na múinteoirí an halla a ghlanadh agus an fearas go léir a thabhairt ar ais go dtí an scoil.

Nuair a bheidh seó rang a 3 go Rang a 6 thart, rachaidh na páistí abhaile lena dtuismitheoirí.

 

Seirbhís Carúil:

Beidh daltaí ranganna a 4, 5 agus 6 ag canadh i seirbhís carúil an pharóiste Dé Máirt, 15ú Nollaig.  Tosóidh sé ag 7.00 p.m. agus beidh sé thart timpeall 8.15 p.m.  Tá na páistí, faoi stiúir Chiara Uí Theimhneáin, ag ullmhú don ócáid faoi láthair agus tá sé tábhachtach go mbeidh gach duine i láthair.  Iarrtar ar na daltaí a bheith sa séipéal ar 6.45 p.m. ar a dhéanaí.

 

Saoire na Nollag

Beidh an scoil ag dúnadh ar an Mháirt an 22ú Nollaig ag 12.00.  Ar an lá beidh cead ag na páistí a bheith gléasta i cibé éadaí is mian leo.  Tá cead ag na páistí sólaistí a thabhairt leo ar scoil le haghaidh cóisire.  Beidh na páistí ag canadh carúil sa chlós ag 11.45 a.m. ar an lá agus beidh fáilte roimh gach duine teacht ag éisteacht leo.

 

Beidh an scoil ag athoscailt ar an gCéadaoin an 6ú Eanáir 2016.

 

Máire Ní Ghallachóir

 

 

Meán Fómhair 15ú

An chéad nuachtlitir na bliana le léamh i nGaeilge anseo thíos, agus an leagan Béarla agus Gaeilge le híoslódáil anseo.

 

Cuirimid fáilte mhór romhaibh go léir ar ais ar scoil.  Ba mhaith linn fáilte faoi leith a chur roimh ár naíonáin nua.  Guímid gach rath ar gach éinne, páistí, múinteoirí agus tuismitheoirí san obair a bheidh ar siúl againn i mbliana.

Amanna Scoile:

Tosaíonn an scoil ag 8.50r.n. gach maidin.  Ó thaobh árachais de, níl cead ag na páistí a bheith ar láthair na scoile roimh 8.30 r.n.  Críochnaíonn an scoil ag 1.30 i.n. do na Naíonáin agus ag a 2.30 i.n. do na hard-ranganna.  Ó thaobh sabháilteachta agus cúrsaí árachais de, níl cead ag aon pháiste a bheith ag súgradh sa chlós tar éis am scoile.  Corruair is gá páiste a bhailiú go luath agus ba chóir é seo a chur in iúl roimh ré don mhúinteoir ranga agus is cóir an leabhar san oifig a shíniú nuair atá tú ag bailiú do pháiste go luath.

 

Éadach Scoile:

Má tá aon cheist agat faoi éadaí scoile, is féidir labhairt le Brenda Uí Cholpa a dheánann an feistis scoile a sholáthar dúinn.  Le do thoil déan cinnte de go bhfuil ainm do pháiste ar a gheansaí agus ar a chóta.

Lón:

Bíonn dhá lón ag na páistí gach lá ag 10.30 r.n. agus 12.30 i.n.  Déanaimid gach iarracht bia folláin a chur chun cinn mar chuid d’oideachas na bpáistí.  Ní cóir criospaí ná deochanna cóipeacha a thabhairt ar scoil agus le bhur dtoil ná tabhair brioscaí ná milséain do do pháiste.  Tá roinnt páistí againn sa scoil a bhfuil ailéirge cnónna acu.  Tá sé tábhachtach nach dtógann aon pháiste cnónna leo ina lón.

 

Sábháilteacht:

Ar bhonn sábháilteachta níl cead ag aon pháiste scútar a thabhairt ar scoil. Níl cead aon ghluaisteán a thabhairt isteach i gclós na scoile nó sa bhóthairín beag in aice na scoile.  Iarrtar ar phaistí a thagann ar scoil ar rothar teacht anuas den rothar nuair a shroicheann said lána na scoile agus siúl leis an rothar síos an lána. Iarrtar ar aon pháiste a bhíonn ag rothaíocht ar scoil gan a rothar a fhágáil gan glas mar nach bhfuil rothair taobh amuigh den scoil clúdaithe ó thaobh árachais de.

 

Páirceáil

Iarraimid ar thuismitheoirí a bheith tuiscineach do na comharsain agus a bheith cúramach faoin áit ina bhfágann sibh bhur ngluaisteáin.  Tá gearáin fáighte againn cheana féin ón gcomharsanacht maidir le gluaisteáin a bheith páirceáilte os comhair tithe nó ar na cúinní, go háirithe ag Delaford agus Knocklyon Heights.

Airgead Scoile

Nuair atá airgead á sheoladh isteach go dtí an scoil agat, le do thoil déan cinnte de go gcuireann tú i gclúdach litreach é le hainm agus rang do pháiste scríofa air.

 

Nuair atá do pháiste as láthair:

Nuair a thagann do pháiste ar ais ar scoil tar éis a bheith as láthair, le do thoil cuir nóta isteach ag míniú cúis na hasláthaireachta.

 

Riachtanaisí Scoile:

Faoi láthair táimid ag iarraidh críoch a chur le cúntas airgid na n-ábhar scoile.  Iarraimid oraibh é seo a chúiteamh linn láithreach le bhur dtoil.

Míolta Gruaige:

Cheana féin tá fadhbh againn le míolta gruaige i gcúpla rang sa scoil.  Iarraimid oraibh úsáid a bhaint as bhur Bug Busting Kits agus cinnte a dhéanamh de go bhfuil gruaig fhada ceangailte siar i gcónaí.  Buíochas mór le Cairde na Scoile a bhfuil Bug Busting Kits ceannaithe acu do na Naíonáin Bheaga.  Ní cóir bandanas ná scairfeanna a chaitheamh ar scoil.

 

Damhsa Gaelach:

Beidh ceachtanna damhsa Gaelach ar siúl i ranganna naíonáin bheaga go rang a dó arís i mbliana.  Beidh siad ar siúl gach Máirt.  Tiocfaidh múinteoir rince isteach chun na ranganna seo a mhúineadh in éineacht leis an múinteoir ranga.

Ranganna Feadóige:

Ag tosú inniú beidh ceachtanna feadóige stáin ar siúl i ranganna a trí, a ceathair, a cúig agus a sé.  Beidh múinteoir ag teacht isteach chun na ranganna seo a stiúradh in éineacht leis na múinteoirí ranga.  Beidh ar gach páiste feadóg stáin gleás D a thógáil leo ar scoil.

 

Draíocht an Cheoil:

Beidh an clár Draíocht an Cheoil ar siúl sa scoil arís i mbliana ag tosú an tseachtain seo chugainn.  Beidh cuairteoirí ag teacht isteach chun na ranganna seo a mhúineadh in éineacht leis na múinteoirí ranga.

 

Peil Ghaelach:

Tá tús curtha le traenáil pheile cheana féin.  Bíonn an traenáil ar siúl ag na buachaillí gach Máirt agus ag na cailíní ar an Luan tar éis na scoile ó 2.30-3.30 i.n.  Beidh cluichí acu i gcoinne scoileanna eile ar an gCéadaoin do na cailíní agus ar an Déardaoin do na buachaillí.  Míle buíochas le Múinteoirí Eoin, Lorna, Colm agus Niamh.

Leabhair ar Cíos:

Le cabhrú costas na leabhar scoile a choimeád chomh híseal agus is féidir, tá scéim leabhar ar cíos i bhfeidhm sa scoil.  Iarraimid ar na daltaí aire mhaith a thabhairt do na leabhair seo.

 

Nótaí tábhachtacha ag dul abhaile:

Aon litreacha a théann abhaile i mbliana rachaidh siad amach ar an Mháirt chomh fada agus is féidir.  Déan seiceáil i mála do pháiste le do thoil.

 

Cumarsáid:

Tá sé tábhachtach an scoil a chur ar an eolas ma athraíonn d’uimhir fóin nó má bhogann an chlann go teach nua.

 

Bailiúchán do Kolkata:

Mar chuid den mbailiúchán airgid do Kolkata atá ar siúl ag roinnt iar-dhaltaí atá anois i gColáiste de hÍde, tá said ag bailiú seaneádaí.  Más mian leat cuidiú leo, is  féidir mála eádaí a fhágáil i nGaelscoil Chnoc Liamhna aon lá idir 23/9/15 agus 25/9/15.

 

Maidin Chaifé:

Beidh maidin chaifé á eagrú ag Cairde na Scoile sa halla ar an Aoine 9ú Deireadh Fómhair  ar mhaithe le UNICEF.  Tá fáilte roimh chách.

Cluiche Mór i bPáirc an Chrócaigh:

Táimid go léir ag súil leis an gcluiche mór i bPáirc an Chrócaigh Dé Domhnaigh seo chugainn.  Más mian leo, tá cead ag na daltaí a ngeansaí Átha Cliath a chaitheamh ar scoil Dé hAoine 18ú Meán Fómhair.

Iar Dhaltaí:

Guímid gach rath ar na daltaí a bhí linn i rang a sé anuraidh agus atá anois sa mheánscoil.  Mar a tharlaíonn gach bliain, chuaigh na daltaí go dtí réimse leathan meánscoileanna.  Tá súil againn go mbeidh said an-sona ina scoileanna nua.

 

Máire Ní Ghallchóir

Príomhoide 

 

Dátaí don Dialann 2015/2016

Meán Fómhair:

21/09/2015    Cruinniú i Scoil Shóisireach Cholmcille do thuismitheoirí Rang a 2 faoi “Deán Seo i nGuimhne Orm” ag 7.30 p.m.

Deireadh Fómhair/Samhain:

26/10-30/10/15            Scoil dúnta le haghaidh briseadh lár téarma.

Mí na Nollag/Eanáir:

23/12/15-5/01/16         Scoil dúnta le haghaidh laethanta saoire na Nollag.

Feabhra:

2/2/16                          Searmanas an tSolais – 8.00 p.m.

9/2 & 10/2/16              Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

18/2/16 – 19/2/16        Scoil dúnta le haghaidh briseadh lár téarma.

23/2/16                        Sacraimint na hAithrí ag 8.00 p.m.

Márta / Aibreán :

16/03/16                      An Cóineartú i Séipéal Cholmcille Naofa – 11.00 a.m.

17/03/16 – 1/4/16        Scoil dúnta le haghaidh Lá Fhéile Pádraig agus saoire na Cásca.

Bealtaine:

02/05/16 – 6/5/16         Scoil dúnta

14/05/16                      Céad Comaoineach ar 11.00 a.m. i Séipéal Cholmcille Naofa

Meitheamh:

01/06/2016                  Cruinniú Accord do thuismitheoirí ranganna 4, 5, 6.

02/06/2016                  Lá Spóirt

03/6 /16 – 8/6/16          Scoil dúnta.

10/06/2016                  Lá Accord

24/06/2016                  Tionól deireanach Rang a 6 ag 11.00 a.m.

30/06/2016                  Scoil ag dúnadh do laethanta saoire an tsamhraidh

Lúnasa:

30/08/2016                  An scoil ag athoscailt

I gcás laethanta a chailltear toisc dúnadh eisceachtúil, d’fhéadfadh go mbeadh ar mhúinteoirí agus daltaí an t-am a dheánamh suas trí theacht ar scoil i rith na céad laethanta de shaoire na Cásca.

 

Lúnasa 27ú

Céad míle fáilte romhaibh go léir thar n-ais ar scoil tar éis an tsamhraidh. Tá bliain nua scoile eile ós ár gcomhair. Bliain ghnothach, bhríomhar agus torthúil, le cúnamh Dé. Braithimid uainn na páistí atá imithe ach cuirimid fáilte spesialta roimh na páistí nua atá ag tosnú ar scoil sna Naíonáin Bheaga agus dár ndóigh a dtuismitheoirí chomh maith. Tá súil againn go mbeidh gach uile páiste sásta sa scoil ó thús deireadh gach lá agus ó cheann ceann na bliana, fad is atá siad anseo faoínár stiúir agus inár gcomhluadar.

 

Meitheamh 26ú

Tá sé deacair a chreidiúint go bhfuil deireadh scoilbliana eile tagtha arís. Bhí bliain iontach againn le chéile agus ba mhaith linn buíochas ó chroí a gabháil le gach uile duine – páistí, tuismitheoirí, muinteoirí, cuiditheoirí, a shiúil isteach tríd geataí na scoile lá i ndiadh lae chun cur le gníomhaíochtaí agus atmaisféar na scoile i rith na bliana. Go raibh míle míle maith agaibh. Bíodh laethanta saoire samhraidh taitneamhach, sábháilte, grianmhar ag gach duine agaibh agus go mbeirimid beo ag an am seo arís.

scoil ar fad hatai nollag

Meitheamh 15ú

Leabhair Liostaí 2015 – 2016

Seoladh leabhair liostaí na bliana seo chugainn abhaile i rith na seachtaine seo caite. Is féidir iad a híoslódáil anseo chomh maith. Cliceáil ar an nasc cuí ar leanas.

Leabhar Liosta 2015-2016 naoináin bheaga

Leabhar Liosta 2015-2016 naoináin mhóra

Leabhar Liosta 2015-2016 R1

Leabhar Liosta 2015-2016 R2

Leabhar Liosta 2015-2016 R3

Leabhar Liosta 2015-2016 R4

Leabhar Liosta 2015-2016 R5

Leabhar Liosta 2015-2016 R6

 

Bealtaine 28ú

Lá Spóirt. Beidh ár lá spóirt againn amárach, an Aoine an 29ú Bealtaine. Beidh fáilte roimh thuismitheoirí teacht go dtí an pháirc in aice na scoile ag 1.00 pm ar an lá chun na rásaí a fheiceáil. Táimid ag súil go mbeidh aimsir dheas againn ach ar eagla na heagla, moltar daoibh uachtar gréine agus scáth báistí a thabhairt libh! 🙂

Bealtaine 27ú

Taispeántas damhsa na bliana. Cuirfidh na daltaí ó ranganna na naíonán go rang a dó taispeántas gearr damhsa ar siúl ar an Mháirt, 9ú Meitheamh. Tá fáilte romhaibh, a thuismitheoirí, teacht go dtí an halla chun rince bhur bpáistí a fheiceáil ag na hamanna seo a leanas:

Tuismitheoirí Rang Eoin                   9.30-9.55

Tuismitheoirí Rang Nuala/Clár     10.00-10.25

Tuismitheoirí Rang Laura               10.45-11:10

Tuismitheoirí Rang Aogáin             11.15-11.45

Tuismitheoirí Rang Niamh             11.50-12.20

 

 

 

Saoire na Cásca:

Beidh an scoil ag dúnadh Dé hAoine seo chugainn 27/03/2015  do laethanta saoire na Cásca.  Tiocfaimid ar ais ar scoil ar an Luan 13ú Aibreán.  Cáisc shona daoibh go léir.

Nuachtlitir na míosa.

Tá tréimhse an gnóthach ar fad curtha síos againn anseo i nGaelscoil Chnoc Liamnha le déanaí: Coicís na Gaeilge, an cóineartú, an céilí / oíche shóisialta i mBaile Buadáin agus an Córfhéile. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh faoi na heachtraí is na himeachtaí seo ar fad, agus go leor rudaí eile ar ndóigh.

 

 

snag

 

Seachtain na Gaeilge faoi lán seol sa scoil. Féach thíos chun blog Ranga 6 a léamh faoin gcéad bhabhta den Ghaelfachtóir. Beidh tuilleadh tuairiscí faoi imeachtaí na coicíse uatha sna laethanta atá romhainn.

Oiche shoisialta

 

“Geáitsíocht, dhá thrian rince”

Ná dearmad do thicéid a fháil don Oíche Mhór Shóisialta atá eagraithe ag Cairde na Scoile: Déardaoin 19/3/2015 ag a 8 a chlog. Beidh ceol againn ó Mhuintir Bheaglaoích agus Loínsigh, agus Múinteoir Aogán ag líonadh bróga a athair mar ard-fhear an tí.

Beidh ceol aoibhinn den scoth againn ó Eoin Ó Bheaglaoích ar an gconsairtín, Rónán Ó Loínsigh ar an veidhlín agus Gavin Ralston ar an ngiotár. Bígí linn!

 

Gael-Fachtóir!!!!!

20150305_143051

Tuairisc R6 Bhí an chéad bhabhta den Ghaelfachtóir bliantúil ar siúl sa scoil ar an Déardaoin. Bhí an-chuid tallainne le feiceáil ar an lá agus bhí sé soiléir go raibh neart ullmhúcháin déanta ag gach duine a ghlac páirt. Chuir na daltaí agus na múinteoirí iarracht mhór isteach san obair.

Rinne Múinteoir Eoin cur síos ar na h-imeachtaí a bheadh ar siúl ag na ranganna éagsúla le linn na coicíse. Ansin chuir sé fáilte roimh an chéad bheirt. Lean ceithre dhamhsa dhifriúla iad agus tar éis gach rud a fheiceáil, bhí a fhios ag an lucht féachana go raibh ard-chaighdeán ann.

Ansin bhí an chéad phianadóir ag seinnt. Lean ceathrar eile  ar an bpianó é níos déanaí sa lá. Ina dhiaidh sin bhí fidléir ó Rang a Trí. Ina dhiaidh sin arís, bhí dhá ghrúpa a chan ‘Uptown Funk’, an taon dráma a bhí sa chomórtas i mbliana agus ceol ar an bhfeadóg stáin leis.  Ní raibh ach cúpla grúpa fágtha ag an bpointe sin sula raibh ar na moltóirí, Múinteoir Cherrie, Múinteoir Lorna agus Colette dul i mbun cainte. Bhí cinneadh mór le déanamh ag na moltóirí agus ní raibh an babhta fiú críochnaithe.

Ar deireadh bhí beirt ó Rang a Sé a bhí ag canadh ‘Thinking Out Loud’, duine eile ó Rang a Sé ar na píopáí uillinn agus grúpa cailíní a rinne roinnt gleacaíochta.

Cé a bheidh ag dul ar aghaidh go dtí an babhta ceannais? Coimeádaigí i dteagmháil agus feicfidh sibh!

Scríofa ag Dónal ó Monacháin, Rang a Sé

Ealaín Rang a 4 do Seachtain na Gaeilge:

ealain r4

 

 

 

 

 

 

Seo chugaibh cuid de na himeachtaí atá sna laethanta atá romhainn. Tá tuilleadh eolais fúthu i nuachtlitir na míosa seo. – Cliceáil anseo chun í a íoslódáil.

An Córfhéile

D’éirigh go híontach ar fad leis na daltí sa Chórfhéile. Rinne sibh éacht, rinne sibh gaisce! Míle míle buíochas arís d’Áine agus Ciara agus Colette as ucht a gcuid cabhrach. Ár gceol sibh.

2015-03-04 10.36.51

Tá an cór agus an grúpa ceoil ag obair go dian faoi láthair ag ullmhú do Chórfhéile na Scoileanna a bheidh ar siúl san Ionad Cispheile i dTamhlacht ar an 4ú Márta.  Buíochas mór le hÁine agus Ciara as a gcuid oibre.

 Sacraimint na hAithrí

Beidh Sacraimint na hAithrí ar siúl i Séipéal Cholmcille Naofa ar an Mháirt an 3ú Márta ag 8.00 p.m.  Beidh cór na scoile ag canadh ag an ócáid.

An Cóineartú

Ar an Aoine, 13ú Márta, rachaidh daltaí Rang a 6 faoi láimh an Easpaig i Séipéal an Ainm Naofa le daltaí Scoil Bhríde agus Scoil Naithí.   Tá go leor úllmhúcháin á dhéanamh acu agus ag Múinteoir Colm don lá speisialta seo.  Míle buíochas leis na tuismitheoirí atá ag obair go dian lenár ndaltaí ar an gclár “You Shall Be My Witnesses”.

An Iománaíocht agus an Chamógaíocht

Beidh an traenáil ag tosú an tseachtain seo chugainn.  Beidh an traenáil chamógaíochta ar siúl gach Luan agus an traenáil iománaíochta gach Máirt.  Is ar an gCéadaoin a bheidh cluichí na gcailíní ar siúl agus is ar an Déardaoin a bheidh cluichí na mbuachaillí ar siúl.  Buíochas le Múinteoirí Lorna, Niamh, Eoin agus Colm atá i mbun na hoibre seo.

Nuachtlitir nua 13ú Eanair 2015. Cliceáil anseo chun í a íoslódáil.


Slán le Múinteoir Cristíona!!

Guímid gach rath ar ár gcara Cristíona atá tar éis sinn a fhágáil. Míle buíochas a Christiona as ucht do chomhairle, do chairdeas agus do chomhluadar, uaimse Aogán, agus ó “na héinne” i nGaelscoil Chnoc Liamhna. Ní bheidh do leithéid arís againn :).

dreamteam na naoinain


SEÓ na NOLLAG !!!!!!!

Seo bailiúchán de ghrianghraif ón seo mór Nollag curtha ar siúl ag páistí agus múinteoirí na scoile roimh na laethanta saoire. Buíochas mór ó chroí do gach éinne a bhí páirteach agus a thug tacaíocht don ócáid.

grupa ceoil ar an staitse grupa ceoil ar an staitse1 grupa ceoil ar an staitse2 maidin chiuin sa halla fado maidin dream go leir ar an staitse paisti halla feitheamh paisti tie dyed halla feitheamh rang 3 4 ar an staitse rang 5 tie dyed halla rang 6 pjs ag feitheamh rock and roll rock and roll2 rock and roll3 saighdiuiri seo ag dul ar aghaidh seo ag dul ar aghaidh2 seo ag dul ar aghaidh3 seo ag dul ar aghaidh4 seo ag dul ar aghaidh5

Scaip bunranganna na scoile aoibhneas agus iontas na Nollag sa scoil inniu lena gcarúil traidisiúnta agus nua-chumadh, is iad ag canadh in árd a ngutha binne sa halla ós comhair na tuismitheoirí agus na múinteoirí. Chuir Rang a hAon dráma iontach i láthair chomh maith – an tseana scéal “An Gréasaí agus na Síoga”. An obair ar fad sofheicthe sa bhfeidhmíocht agus árd-chaighdeán Gaeilge acu a árdódh do chroí. 🙂

Beidh na hárd ranganna ag déanamh amhlaidh i Halla Baile Buadáin ar an Aoine. Fáilte roimh chách.

Naionáin Beaga réidh Greasai sioga1 Greasai sioga 2g3 g4 g5

Mí na Samhna

Fáilte thar n’ais. Tá súil againn go raibh briseadh deas lán de milseáin ag na leanaí go léir. Seo chugaibh an chéad nuacht litir don téarma nua. Cliceáil  chun í a íoslódáil.

Fáilte thar n’ais. Tá súil againn go raibh briseadh deas lán de milseáin ag na leanaí go léir. Seo chugaibh an chéad nuacht litir don téarma nua. Cliceáil anseo chun í a íoslódáil.

Oíche Shamhna!!!! Is maith liom í.
Ag gléasadh suas, sin sport is spraoi.
Cailleach dhubh is púca bán.
Cnónna, úlla agus milseáin.

20141024_131031-1

20141024_093315

Sampla den ealaín Shamhna ghleoite úafásach scanrúil atá á dhéanamh ag páisti na scoile inniu, is iad ag ullmhú don gcóisir Shamhna.

2014-10-23 13.46.47 2014-10-23 13.46.34 2014-10-23 13.45.10 2014-10-23 13.43.24 2014-10-23 13.41.52 2014-10-23 13.40.24 2014-10-23 13.38.39 2014-10-23 13.38.13 2014-10-23 13.24.15 2014-10-23 13.23.45 2014-10-23 13.23.34

 

Cliceáil anseo chun an fógra is déanaí a íoslódáil.

Tá eolas speisialta ann faoin síntiús scoile, cártaí Nollag na scoile, boscaí bróg do Simon agus rudaí eile. Chomh maith leis sin beidh dochtúirí ag teacht go dtí an scoil ar an 3ú Samhain 2014 chun vacsaíniú a dheánamh i rang na naíonán beaga.  Caithfidh tuismitheoir a bheith i láthair ar an lá.  Beidh an obair ar siúl idir 9.30 a.m. agus 11.30 a.m. sa halla.

 

Buíochas mór le Cairde na Scoile a d’eagraigh an mhaidin chaifé Dé hAoine seo caite ar mhaithe le Saplings.  D’éirigh leo €746 a bhailiú.   Táimid an-bhuíoch díbh a thuismitheoirí a thug cácaí isteach nó a thug tacaíocht don ócáid 🙂

Tá tuilleadh faoi seo, agus faoi chúrsaí spóirt agus ceoil agus a leithéid sa nuachtlitir is déanaí.

Cliceáil anseo chun í a léamh: Nuachtlitir 14-10-2014

 

Grianghrafadóir i seomra na Naíonáin.

Ar an gCéadaoin 22ú lá de mhí Dheireadh Fómhair, tiocfaidh Icon Photography chun grianghraif a ghlacadh do Rang Naíonáin Bheaga. – Tuilleadh eolais faoi seo ar an leathanach “Cairde na Scoile” ar an suíomh seo.

   maidin caife pic

Maidin Chaife le Cairde na Scoile ar son Saplings 10ú lá de Mhí Dheireadh Fómhair.

Fáilte roimh chách. Fógra ar fáil anseo.

Nóta ó chairde na Scoile le fáil ar an leathanach “Cairde na Scoile” ar an suíomh seo.

 

Cruinnithe Eolais do Thuismitheoirí:

Beidh cruinnithe eolais do thuismitheoirí ag na múinteoirí an mhí seo chugainn. Ag na cruinnithe seo tabharfaidh na múinteoirí eolas daoibh faoin obair a bheidh ar siúl acu i rith na bliana, go speisialta sa mhata agus sa Ghaeilge mar go bhfuilimid ag díriú ar na hábhair seo mar chuid den Straitéis Litearthachta agus Uimhearthachta.

Naíonáin Bheaga 25/09/2014 12.00 p.m.

Naíonáin Mhóra 03/10/2014 1.40 p.m.
Rang a hAon 07/10/2014 2.30 p.m.
Rang a Dó 06/10/2014 2.30 p.m.
Rang a Trí 13/10/2014 2.30 p.m.
Rang a Ceathair 08/10/2014 2.30 p.m.
Rang a Cúig 14/10/2014 2.30 p.m.
Rang a Sé 16/10/2014 2.30 p.m.

Tuilleadh eolais faoi seo agus rudaí eile ar an nuacht litir is déanaí atá ar fáil anseo.

Nuachtlitir Scoile Meán Fómhair 2014

Cuirimid fáilte mhór romhaibh go léir ar ais ar scoil.  Ba mhaith linn fáilte faoi leith a chur roimh ár naíonáin nua.  Guímid gach rath ar gach éinne, páistí, múinteoirí agus tuismitheoirí san obair a bheidh ar siúl againn i mbliana.

Cliceáil ar an dteideal  thuas chun an nuachtlitir is déanaí a léamh. Tá eolas inti faoi ghach gné a bhaineann le gnáthaimh laethúil na scoile, chomh maith le heachtraí a bhíonn agus a bheidh ar siúl go laethúil agus go seachtainiúil ag na páistí.

 

Céad Míle Fáilte!

Fáilte romhaibh go léir thar n-ais go dtí Gaelscoil Chnoc Liamhna. Tá áthas ar gach duine go bhfuil na saoire thart agus gur féidir linn tabhairt faoin mbliain scoile nua 2014/2015 :). Beimid ag obair ar an suíomh seo, beimid á seoladh go hoifigiúil láithreach agus tá sé ar intinn é a bheith againn mar áis eolais agus áis sóisíalta scoile do thuismitheoirí, daltaí agus múinteoirí.

 

Laethanta Saoire an tSamhraidh

Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil do gach páiste, gach tuismitheoir, gach múinteoir agus ball fóirne as ucht bliana iontach eile a chur síos i nGaelscoil Chnoc Liamhna. Tá súil againn go mbeidh samhradh deas taitneamhach grianmhar agaibh go léir. Slán agus beannacht go dtí deireadh Mí Lúnasa seo chugainn :).

 

Nuachtlitir is déanaí ó Chairde na Scoile

Cliceáil anseo chun an nuachtlitir is déanaí a léamh. Tá an nasc le fáil ar leathanach Cairde na Scoile ar an suíomh seo chomh maith.

 

Óga Yoga

Tá páistí Gaelscoil Chnoc Liamhna tosnaithe ar chúrsa Yóga le Múinteoir Ciarán ó Óga Yoga. Cé nach bhfuil siad ach díreach tosnaithe an tseachtain seo caite, tá an taitneamh bainte acu as. Gealltar suaimhneas intinne agus coirp trí mheán na Gaeilge d’éinne a ghlacann páirt :).

2014-05-29 09.27.42 2014-05-29 09.26.42

 

 

Lá Spóirt

Bhí lá iontach spraíúil againn don lá spóirt. Cé nach raibh an aimsir go haoibhinn, ghlac na páistí go léir páirt sna gníomhaíochtaí a bhí eagraithe ag na múinteoirí scoile, go háirithe Múinteoir Eoin.

Bhí rásaí agus cluichí de gach sort ar siúl – dodgeball, tag rugbaí, téad léimní, rásaí chliatha, cluichí paraisiuit agus a leithéid.

Tacaíocht iontach ón lucht féachana :

2014-05-23 12.28.34 2014-05-23 12.29.18 2014-05-23 12.29.21 2014-05-23 12.29.22 2014-05-23 12.29.36 2014-05-23 12.28.49

 

Seo cúpla pictiúr de na lúthchleasaithe a bhí ag glacadh páirt i rith an lae.

 

2014-05-23 12.31.42 2014-05-23 12.31.21 2014-05-23 12.31.30 2014-05-23 12.32.05 2014-05-23 12.32.25 2014-05-23 12.33.22 2014-05-23 12.34.36 2014-05-23 12.34.01 2014-05-23 12.35.14 2014-05-23 12.35.27 2014-05-23 12.36.21 2014-05-23 12.36.49 2014-05-23 12.37.45 2014-05-23 12.38.09 2014-05-23 12.38.39 2014-05-23 12.38.45 2014-05-23 12.40.29 2014-05-23 12.41.34 2014-05-23 12.42.21 2014-05-23 12.47.24 2014-05-23 12.50.47 2014-05-23 12.45.55

 

 

Gaeloimpeacha Ghaelscoil Chnoc Liamhna

Cur síos páistí rang 4 ar na cluichí Gaeloimpeacha

Ghlac na páistí ó rang na naoináin go rang a sé páirt sna Gaeloimpeacha ar an 12ú Márta 2014. Ceiliúradh spóirt, bunaithe ar an nGaeilge, le haghaidh Seachtain na Gaeilge, ab ea é.

Tar éis geimhridh fada, bhí sé go diail a bheith taobh amuigh sa pháirc ar lá grianmhar. Bhí an ghrian ag scolta na gcloch.

Bhí ceithre chomórtas Ghaelacha: An Chic Fhada, An Poc Fada, Caith an Chrú Chapaill agus Babhláil, ach an comórtas a bhí ar siúl i ndáiríre ná labhairt  na Gaeilge.

Bhain gach duine i Rang 4 taitneamh as an lá. “Is brea liom an Ghaeilge agus is brea liom mo mhúinteoir” a dúirt Ollie Ó Bróithe ó Rang 4. “Dár liomsa bhí na Gaeloimpeacha go hiontach mar rinne gach duine iarracht agus bhí gach duine páirteach”, a dúirt Erin Nic Chríosta.

Bhuaigh Iestyn, Cian agus Scout an Chic Fhada. “Ní chífeá a leithéid ó Cholm Cúipéir!” a dúirt Julie. Bhuail Setanta an poc is faide. Bhuaigh Ailbhe agus Leah T an comortas Crú Chapaill. “Bhí an babhláil deacair toisc go raibh na liathróidí trom” a dúirt páistí Rang 4 ach d’éirigh le Cian a cheannsa a chaitheamh níos faide ná éinne eile.

Thar aon rud eile, bhí spraoi agus craic ag gach duine leis an nGaeilge. Bhain gach duine an taitneamh as.

An chéad lá eile tar aníos chuig Gaelscoil Chnoc Liamhna chun páistí iontacha na scoile (cosúil le Max, Leah, Maria, Chloe, Jack, Cian, Roibeard, Tomás, Eoin, Ailbhe, Alisha, Iestyn, Julie, Scout, Sophie, Leah, Leah, Séamus, Seán, Niall, Rúairí, Ollie, Erin, Aisling, Mánus, Setanta, Erin, Isabelle, Aaron, Caragh) agus an múinteoir is deise sa scoil (Múinteoir Aogán) a fheiscint!

 

 

Athbhliain faoi mhaise daoibh!

 

Beidh an scoil ar oscailt ar an Luan. Tá súil againn gur tháinig Daidí na Nollag chugaibh, go raibh gach duine sásta leis agus go raibh béile Nollag agus briseadh deas ag gach éinne.

 

Taispeántas Ealaíne

 

Bhí taispeántas ealaíne againn sa halla roimh na Nollag. Seo cúpla grianghraf a thóg múinteoir Eoin ar an lá.

 

Rinne R3 LUAS ranga as bruascar.

pic 2 pic one pic4 pic6 pic 3

 

Rinne R4 Baile na bhFear Sneachta

pic7 pic8pic9

 

Chuir R6 roinnt diorama’s i láthair bunaithe ar scéalta áirithe, roghnaithe ag na páistí féin.

r64 r63 r62 r61

 

 

Laethanta Saoire na Nollag

 

  • Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine, an 20ú lá de Mhí na Nollag ag a 12:00pm do laethanta saoire na Nollag.
  • Beidh serbhís carúil beag againn i gclós na scoile ag deireadh an lae (ag brath ar an aimsir). Fáilte roimh chách.

Beannachtaí na Nollag do gach duine ón bhfoireann scoile go léir. Nollaig Shona agus bliain nua faoi mhaise daoibh :).

 

Cór na Scoile : Seirbhís Carúil i Séipéal Chnoc Liamhna

Bhí oíche álainn ceolmhar againn i séipéal Cholmcille i gCnoc Liamhna oíche Dé Máirt (17ú Mí na Nollag). Bhí daltaí agus páistí ó scoileanna go léir an pharóiste ann, chomh maith le amhránaithe eile ón gceantair. Le tacaíocht arís ó mhúinteoir Áine ar an méarchlár, Colette agus Ann-Marie mar stiúrthóirí, agus Aogán ar an gconsairtín, chan páistí na Gaelscoile dhá iomann aoibhinne as Gaeilge. “Oíche úd i mBeithil” agus “Cuilleann agus Eidhneán”. Is léir go ndéanann taithí máistreacht agus bail ó Dhia ar an gcleachtadh go léir déannta ag an gcór ó mhí Meán Fomhair amach.

 

Seó na Nollag

Drama faoi lan seoil

Bhí ár seó Nollag againn ar an Aoine seo caite ar an 13ú de Mí na Nollag. “Jack agus an Gas Pónaire”.

Chuireamar an seo i láthair i mBaile Buadáin agus bhí an halla lán go doras. Thosaigh an seo le dráma Nollag curtha i láthair ag na bunranganna (naíonáin suas go R2), agus chríochnaigh siad an chéad leath le seirbhís carúil.

 

Sa dara leath, bhí ceol álainn againn ón ngrúpa ceoil, á stiúradh ag Múinteoir Áine ar an méarchlár.

grupa ceoil ar fad grupa ceoil ar fad2 grupa ceoil r4

 

Ansin sheinn gach éinne píosa ceoil le chéile ar na feadóga stáin le cabhair ó Mhúinteoir Dave.

Dave agus na feadogana caipini ag seinnt na bfeadog

Buíochas mór le Dave, Áine, Ciara agus Aogán, na múinteoirí ceoil a bhíonn ag múineadh na bpáistí i rith na bliana.

 

Tar éis an cheoil, chuir páistí na hardranganna (R3-R6) an dráma “Jack agus an Gas Pónaire” i láthair dúinn agus ó thús deireadh bhí sé go hiontach ar fad. Bhain gach éinne an taitneamh as. Arís caithfimid buíochas mór a ghabháil do mhúinteoir Eoin a eagraíonn an seo Nollag gach bliain. Seo cúpla pictiúr tógtha ar an lá.

An fathach Bo agus sicin dream go leir Jack agus an gas jack agus fathach ag an deireadh Mam Jack Mam sicini ar an staitse